V í t e j t e   n a   s t r á n k á c h   n a š í   c h o v a t e l s k é   s t a n i c e !
 Novinky / (News)
 O nás / (About)
 Feny / (Bitches)
 Psi / (Dogs)
 Štěňata / (Puppies)
 Fotogalerie / (Gallery)
 Výcvik / (Training)
 Vzpomínáme / (Remember)
 Standard WCC
 Historie / (History)
 Odkazy / (Weblinks)
 Kontakt / (Contact)
 Návštěvní kniha / (Guestbook)
 Archiv 2007 / (Archive 2007)
 Archiv 2008 / (Archive 2008)TOPlist

 


Z historie vzniku a vývoje plemene
Welsh Corgi Cardigan

    Keltský název plemene i nálezy koster psů potvrzují, že velškorgi se dostal do Welsu okolo roku 1 200 před naším letopočtem. V tomto období keltští Piktové a ještě dříve, někdy v 5. až 4. století před naším letopočtem počátkem doby laténské pronikli na ostrovy keltští Britové, kmenový svaz, do kterého patřili i Kymrové, předkové dnešních Welšanů.

    Snad právě tito Kymrové s sebou přivedli předky velškorgiho. Jak tehdy jejich psi vypadali, to se dnes sotva dozvíme. Nemůžeme ani říci, kde došlo ke zkrácení končetin, zda ještě na pevnině, nebo až na ostrovech. Předpokládá se, že je to výsledek mutace, náhlé změny dědičné hmoty. S výjimkou švédského vallhunda neznáme z evropské pevniny žádné ovčácké plemeno se zkrácenými končetinami a to ani vyhynulé.

    Nejstarší písemné zprávy o velškorgim pocházejí z 10. století našeho letopočtu. Tehdy byl už, podle literárních údajů, běžným psem velšských zemědělců. Pravděpodobně však byl v té době, stejně jako ještě mnohem později, ve 14.-16. století (z této doby pocházejí konkrétní písemné údaje týkající se velškorgi) spíše psem hlídacím, který se používal také na pasení dobytka. Specializovaným ovčáckým psem se stal velškorgi až později, asi v 17. století. V té době to byl pes o hmotnosti asi 13,6 až 18,1 kg, chovaný na většině usedlstí v jižním Welsu. Ovčák a velškorgi, obíhající neustále okolo pasoucích se poníků, stáda dobytka a ovcí, byli neodmyslitelnou součástí této oblasti. Vznik nízkonohého, pohyblivého a proti nepřízni počasí odolného psa měl svoji historii, dlouhou několik set let.

    Jak už bylo řečeno, první doložené písemné zprávy pocházejí z 10. století, jsou přesně z roku 920. O psech mluví zákoník, který vydal tehdejší panovník Hywell Dda "the Good = dobrý". V jeho zákoníku se mluví o psech, kteří se nazývali CURRE nebo CUR. Význam tohoto termínu byl celkem určitě jiný, jako význam dnešního slova CUR - psisko, které je používané spíš v hanlivém smyslu. Autor zákoníku měl na mysli psy pracovní, psy pasoucí poníky, dobytek a psy strážných. Tehdy je nazývali "corkies", "gorgies" a také "heeler". Slovo CORGI pochází z velšského (původně keltského) slova "cor", což znamená stáj nebo trpaslík, a "ci" - pes. "Ci" je vyslovované jako "gi". Tedy volně přeložené - "malý ovčácký pes".

    Anglické prameny ještě připomínají, že v r. 1 107 byli na základě nařízení krále Jindřicha I. přivedení do Anglie vlámští tkalci, kteří se odmítali přistěhovat bez svých oblíbených psů. Usadili se ve Welsu a jejich psi se křížili s velškorgi chovanými v okolí Pembroku. Typ pozměněný křížením a pocházející z oblasti Pembrokshire, měl zašpičatěný nos, ucho taky zašpičatěné a krátký ocas. Druhý typ, pocházející z oblasti Cardiganshire, je původnější. Měl ucho zaoblenější, nosová partie byla vyšší a širší a ocas měl dlouhý, dolů nesený.

    Na řádné výstavě se velškorgi poprvé představil v roce 1920. Vystavovaní psi byli tehdy posuzovaní ve dvou třídách určených pro velšská ovčácká plemena. První Corgi Club (slovo Welsh bylo připojeno později) byl založený v roce 1925. Anglický Kennel Club zaregistroval Corgi Club o rok později, v roce 1926. Až v roce 1934 uznal Kennel Club dva samostatné typy - Cardigan a Pembroke.

    Od tohoto roku bylo zavedené oddělené posuzování obou typů a současně bylo zakázáno jejich vzájemné křížení, aby se u nich zachoval čistý typ.

    Chov plemene velškorgi se rozšířil, kromě britských ostrovů, ještě v USA, Kanadě, Austrálii, v Evropě je značně oblíben např. ve Finsku, Švédsku, Norsku, v poslední době jeho obliba roste např. ve Francii, Švýcarsku, Polsku, Itálii, ale i u nás a na Slovensku.

Převzato ze stránek klubu chovatelů Welsh Corgi.Designed by ©  Káčátko